ความเข้าใจ

posted on 08 Jan 2009 22:57 by arm279760

 

 

คือกระบวนการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทำให้บุคคลสามารถครุ่นคิดถึงสิ่งนั้น และสามารถใช้มโนทัศน์ (concept) เพื่อจัดกับกับสิ่งนั้นได้อย่างเพียงพอ     สิ่งที่กล่าวถึงนี้อาจจะมีลักษณะเป็นนามธรรม หรือเป็นสิ่งทางกายภาพก็ได้ เช่น บุคคล สถานการณ์ และสาร

edit @ 8 Jan 2009 23:49:45 by nongarmza11

Comment

Comment:

Tweet

confused smile

#1 By N (61.19.67.168) on 2009-01-10 22:38